Prof. dr hab. Marek Konopczyński został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na kolejną, czteroletnią kadencję.

W Radzie Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

prof. Marek Konopczyński zasiada od 2008 roku. 

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Ministrze Sprawiedliwości, a powołanym przez Prezesa Rady Ministrów. W jej skład wchodzą reprezentanci wymiaru sprawiedliwości (sędzia, kurator, prokurator), a także przedstawiciele świata nauki, policji, służby więziennej, wybranych ministerstw oraz organizacji charytatywnych i stowarzyszeń.

Prof. dr hab. Marek Konopczyński jest również członkiem Rady Polityki Penitencjarnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości.

 

                

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że XIII Zjazd Delegatów PTP wybrał

 

Prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską

 

na Członkinię Prezydium Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na kadencję 2020-2023.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

 

 

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 13 grudnia 2020 roku

 

Prof. dra hab. Andrzeja Janowskiego

 

 

wiceministra edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, wybitnego pedagoga, jednego z najwybitniejszych instruktorów harcerskich, nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń pedagogów, autora licznych opracowań naukowych z obszaru polityki edukacyjnej i teorii wychowania

wieloletniego zasłużonego pracownika
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 11 listopada 2020 roku

Prof. dra hab. Czesława Banacha

wybitnego pedagoga, kreatora współczesnej pedeutologii, specjalisty z zakresu edukacja nauczycieli oraz ich funkcjonowania w zawodzie,
polityki edukacyjnej oraz reformy szkolnictwa,
nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń pedagogów,
autora licznych opracowań naukowych z obszaru
kształtowania się planów edukacyjnych
i życiowych młodzieży oraz ich modyfikacji i rekonstrukcji,

wieloletniego członka Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Prognoz „Polska w XX wieku” i „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk,
Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego,

wieloletniego zasłużonego pracownika
Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie,
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
w Lublinie, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 26 listopada 2020 roku o godz. 11.40. w Kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

 

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 25 października 2020 roku

Prof. dra hab. Zdzisława Dąbrowskiego

wybitnego pedagoga, kreatora współczesnej pedagogiki opiekuńczej, nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń pedagogów, pedagogów opiekuńczych, autora licznych opracowań naukowych z obszaru pedagogiki opiekuńczej

wieloletniego zasłużonego pracownika
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

 

 

 

Z głebokim żalem powiadamiamy,

że w dniu 1 listopada 2020 roku odeszła od nas

Pani Profesor dr hab. Olga Czerniawska

 

wybitny andragog i gerontolog,

twórczyni łódzkiej szkoły andragogicznej i gerontologicznej,

w latach 1980–2000 kierownik Zakładu Oświaty Dorosłych Uniwersytetu Łódzkiego,

w latach 1993–2000 kierownik Katedry Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego,

emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Śp. profesor dr hab. Olga Czerniawska

była autorką wielu publikacji z zakresu andragogiki i gerontologii, organizatorką licznych konferencji naukowych,

inspiratorką międzynarodowej współpracy naukowej, uczoną przekraczającą zastane paradymaty badawcze.

Zostanie zapamiętana jako Osoba o wielkim sercu i otwartości na drugiego człowieka,

z zaangażowaniem i wrażliwością wspierajaca młodych badaczy w ich rozwoju naukowym, jako Osoba wierna wyznawanym wartościom.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 13 listopada o godz. 10.30. w kościele pw. św. Teresy od Dzieciatka Jezus i św. Jana Bosko

w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 1/3.

 

Wyrazy szczerego współczucia kierujemy pod adresem Rodziny,

Bliskich i Znajomych Zmarłej.
 

Członkowie Sekcji Gerontologia

Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że Jego Magnificencja Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki wręczył Medal 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego: prof. Zbigniewowi Kwiecińskiemu (Dziekan WSE UAM w latach: 1993-1999), prof. Wiesławowi Ambrozikowi (Dziekan WSE UAM w latach: 2002-2008), prof. Zbyszko Melosikowi (Dziekan WSE UAM w latach: 2008-2016) prof. Agnieszce Cybal-Michalskiej (Dziekan WSE UAM w latach 2016-2020 i wybranej na kadencję 2020-2024) oraz Paniom Prodziekan WSE w latach 2016-2020 i wybranych na kadencję 2020-2024: prof. Agnieszce Gromkowskiej-Melosik, prof. Magdalenie Piorunek, a także prof. Heliodorowi Muszyńskiemu (Dyrektorowi IP w latach: 1967–1985  oraz Przewodniczącemu KNP PAN w latach: 1984-1993). Serdecznie Państwu gratulujemy zaszczytnego wyróżnienia, które jest wyrazem uznania społeczności akademickiej dla zaangażowania na rzecz rozwoju Uniwersytetu Poznańskiego jak i duży sukces środowiska pedagogów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 1 listopada 2020 roku

Prof. dr hab. Olgi Czerniawskiej

 

wybitnej humanistki, Twórczyni „Łódzkiej szkoły andragogicznej i gerontologicznej”,
niezwykle umiejętnie łączącej w swoim życiu i działalności naukowej rolę naukowca, eksperta, pedagoga,
działacza światowego, nauczyciela i społecznika, wieloletniego zasłużonego pracownika

Uniwersytetu Łódzkiego.

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 13 października 2020 roku

Prof. dra hab. Andrzeja Jaczewskiego

laur klepsydra

nestora polskiej seksuologii, lekarza-pediatrę i pedagoga, specjalistę medycyny szkolnej,
zajmującego się zagadnieniami rozwoju dzieci i młodzieży, wybitnego naukowca, autora wielu podręczników akademickich i książek popularnych
na temat dojrzewania dziewcząt i chłopców

wieloletniego zasłużonego pracownika
Uniwersytetu Warszawskiego

odznaczonego medalem KNP PAN
„Medal Za Zasługi dla Rozwoju Polskiej Pedagogiki”

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski (wiceprzewodniczący KNP PAN), został powołany w skład:

  • Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół PolskichKRASP (kadencja 2020-2024)

        oraz

  • Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - MEN (kadencja 2020-2024).

        Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

mATT00135

Uprzejmie informujemy, że Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Robert Ciborowski po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału, która została wyrażona w tajnym głosowaniu, powołał Pana Prof. dr hab. Mirosława Sobeckiego do objęcia funkcji Dziekana Wydziału Nauk o Edukacji na kadencję 2020-2024.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

 

 

 

 

 

 

 

Foto1

Z przyjemnością informujemy, że JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego powołał prof. dra hab. Zenona Gajdzicę na Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.

Panu Dziekanowi serdecznie gratulujemy, życzymy wielu sukcesów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotoUprzejmie informujemy, iż we wrześniu 2020 roku rozpoczęła się kadencja nowych władz rektorskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którym będzie przewodził JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Cieszymy się, że do władz rektorskich powołana została na funkcję Prorektora do spraw Rozwoju Kadr Pani prof. dr hab. Ewa Jarosz. Serdecznie gratulujemy Pani Profesor wyboru na stanowisko prorektora, które jest wyrazem zaufania społeczności akademickiej dla prof. dr hab. Ewy Jarosz jak i duży sukces całego środowiska pedagogów.

Życzymy Pani Profesor wielu sukcesów.

 

 

 

 

foto

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 września 2020 roku Jej Magnificencja Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska powołała Panią Prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską do objęcia funkcji Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM na kadencję 2020-2024. Społeczność WSE UAM jednomyślnie poparła kandydaturę Pani Profesor do pełnienia tej zaszczytnej funkcji.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

 

 

 

 

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 26 sierpnia 2020 roku

dra hab. Tomasza Sosnowskiego prof. UwB

laur klepsydra

pedagoga społecznego, cenionego badacza społecznych aspektów ojcowstwa, nauczyciela akademickiego,
sekretarza Stowarzyszenia Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych, członka Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Sekcji Pedagogiki Młodzieży KNP PAN

wieloletniego zasłużonego pracownika
Uniwersytetu w Białymstoku.

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 23 sierpnia 2020 roku

prof. Marii Janion

laur klepsydra

Wybitnj polskej histotyczki literatury, profesora nauk humanistycznych, nauczyciela akademickiego,
członkini Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego,
wieloletniego zasłużonego pracownika
Instytutu Badań Literackich PAN, Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

Rodzinie Zmarłej, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

W dniu 29 06 2020 roku Rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza została Pani prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, która na stanowisko prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społecznym oraz Szkoły Dziedzinowej Nauk Społecznych zaproponowała prof. dr hab. Zbyszko Melosika z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, członka KNP PAN. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi wyboru na stanowisko prorektora, który jest wyrazem zaufania społeczności akademickiej dla prof. dr hab. Zbyszko Melosika, jak i duży sukces całego środowiska pedagogów.

IMG 2510b

fot. Monika Sidorowska

 

 

BS image25 czerwca 2020 roku prof. dr hab. Bogusław Śliwerski – Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2019 - otrzymał tytuł Doktora Honorowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktor honorowy wygłosił wykład pt: Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński – pedagogia odwagi i pozytywnego oporu wobec przemocy.

UCHWAŁA Nr 25/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Bogusławowi Śliwerskiemu.

 

List gratulacyjny Przewodniczącej Komitetu Nauk Pedagogicznych
Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej