Foto1

Z przyjemnością informujemy, że JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego powołał prof. dra hab. Zenona Gajdzicę na Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.

Panu Dziekanowi serdecznie gratulujemy, życzymy wielu sukcesów.

 

 

 

 

 

 

 

 

fotoUprzejmie informujemy, iż we wrześniu 2020 roku rozpoczęła się kadencja nowych władz rektorskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którym będzie przewodził JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Cieszymy się, że do władz rektorskich powołana została na funkcję Prorektora do spraw Rozwoju Kadr Pani prof. dr hab. Ewa Jarosz. Serdecznie gratulujemy Pani Profesor wyboru na stanowisko prorektora, które jest wyrazem zaufania społeczności akademickiej dla prof. dr hab. Ewy Jarosz jak i duży sukces całego środowiska pedagogów.

Życzymy Pani Profesor wielu sukcesów.

 

 

 

 

foto

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 września 2020 roku Jej Magnificencja Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska powołała Panią Prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską do objęcia funkcji Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM na kadencję 2020-2024. Społeczność WSE UAM jednomyślnie poparła kandydaturę Pani Profesor do pełnienia tej zaszczytnej funkcji.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

 

 

 

 

 

 

 

             Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
              w dniu 26 sierpnia 2020 roku

dra hab. Tomasza Sosnowskiego prof. UwB

laur klepsydra

pedagoga społecznego, cenionego badacza społecznych aspektów ojcowstwa, nauczyciela akademickiego,
sekretarza Stowarzyszenia Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych, członka Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Sekcji Pedagogiki Młodzieży KNP PAN

wieloletniego zasłużonego pracownika
Uniwersytetu w Białymstoku.

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

            Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
                 w dniu 23 sierpnia 2020 roku

prof. Marii Janion

laur klepsydra

Wybitnj polskej histotyczki literatury, profesora nauk humanistycznych, nauczyciela akademickiego,
członkini Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego,
wieloletniego zasłużonego pracownika
Instytutu Badań Literackich PAN, Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

Rodzinie Zmarłej, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk