Termin: 14 grudnia 2017 roku, godz. 12:00

Miejsce: Sala Rady Wydziału, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 89

Przybliżony czas zakończenia: godz. 15:00

PROGRAM POSIEDZENIA

 1. Otwarcie posiedzenia

 2. "Naukoznawcze kryteria konstruowania programów zajęć dydaktycznych z bloku

  metodologicznego na studiach pedagogicznych, pierwszego, drugiego i trzeciego

  stopnia" - wystąpienie, prof. dr hab. Krzysztof Rubacha

 3. Prezentacja wstępnych wyników badań nad akademickim kształceniem

  metodologicznym (S. Pasikowski, M. Ciechowska, I. Fajfer-Kruczek, Sz. Godawa,

  A. Molesztak, J. Ratkowska-Pasikowska)

 4. Dyskusja

 5. Komunikaty

 6. Wolnewnioski

 7. Zamknięcie posiedzenia