Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 23 sierpnia 2020 roku

prof. Marii Janion

laur klepsydra

Wybitnj polskej histotyczki literatury, profesora nauk humanistycznych, nauczyciela akademickiego,
członkini Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego,
wieloletniego zasłużonego pracownika
Instytutu Badań Literackich PAN, Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.

Rodzinie Zmarłej, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk