Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 26 sierpnia 2020 roku

dra hab. Tomasza Sosnowskiego prof. UwB

laur klepsydra

pedagoga społecznego, cenionego badacza społecznych aspektów ojcowstwa, nauczyciela akademickiego,
sekretarza Stowarzyszenia Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych, członka Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy Sekcji Pedagogiki Młodzieży KNP PAN

wieloletniego zasłużonego pracownika
Uniwersytetu w Białymstoku.

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk