Komisja ds. Nagród, Patronatów i Konkursów

Komisja ds. Czasopism i Wydawnictw

Komisja ds. Polityki Oświatowej

Komisja ds. Polityki Szkolnictwa Wyższego i Ewaluacji Osiągnięć Naukowych

Komisja ds. Rozwoju Młodych Naukowców

Komisja ds. Informacji

Komisja ds. Wspierania Doktorantów i Habilitantów

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej