SKŁAD KOMITETU NAUK PEDAGOGICZNYCH - KADENCJA 2015-2019

- Przewodniczący – prof. dr hab. BOGUSŁAW ŚLIWERSKI (Uniwersytet Łódzki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

 

- Zastępcy przewodniczącego:

 1. prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska (Uniwersytet Gdański),
 2. prof. dr hab. Marek Konopczyński (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych – PEDAGOGIUM w Warszawie),
 3. prof. dr hab. Barbara Kromolicka (Uniwersytet Szczeciński),
 4. prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie),
 5. prof. dr hab. Zbyszko Melosik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

- Sekretarz naukowy - prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz (Uniwersytet w Białymstoku).

- Członkowie Prezydium profesorowie:

 1. prof. dr hab. Zenon Gajdzica (Uniwersytet Śląski);
 2. dr hab. Wiesław Jamrożek (UAM w Poznaniu);
 3. dr hab. Mirosław Kowalski– w tym sekretarz techniczny (Uniwersytet Zielonogórski);
 4. prof. dr hab. Amadeusz Krause (Uniwersytet Gdański);
 5. x.prof. dr hab. Marian Nowak (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie);
 6. prof. dr hab. Mirosław J. Szymański (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie);
 7. prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).

Członkowie Komitetu:

1. prof. dr hab. Wiesław AMBROZIK – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań (ih 2)
2. prof. dr hab. Ryszard BERA – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
3. prof. dr hab. Maria CZEREPANIAK-WALCZAK (Uniwersytet Szczeciński)
4. prof. dr hab. Maria DUDZIKOWA – em. UAM w Poznaniu
5. prof. dr hab. Ryszard GERLACH – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
6. prof. dr hab. Krzysztof JAKUBIAK – Uniwersytet Gdański (ih 3)
7. prof. dr hab. Henryka KWIATKOWSKA – Uniwersytet Warszawski (ih 7)
8. czł. rzecz. PAN Zbigniew KWIECIŃSKI –Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń (h-index 16)
9. prof. dr hab. Tadeusz PILCH - Uniwersytet Warszawski (IH 8)
10. prof. dr hab. Wiesław THEISS - Uniwersytet Warszawski (ih 4)
11. prof. dr hab. Agnieszka CYBAL-MICHALSKA Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Członkowie Komisji Wyborczej - profesorowie:

 1. dr hab. Krystyna Ablewicz (Uniwersytet Jagielloński);
 2. dr hab. Agnieszka Gromkowska-Melosik (UAM w Poznaniu);
 3. dr hab. Roman Leppert (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy);
 4. dr hab. Mirosław Sobecki (Uniwersytet w Białymstoku);
 5. prof. dr hab. Marzenna Zaorska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie).

Członkowie– Specjaliści KNP PAN - :

 1. prof. dr hab.  Józefa Bałachowicz (APS w Warszawie) – do prowadzenia Zespołu Edukacji Elementarnej przygotowującego ekspertyzy projektów ustaw oświatowych i rozporządzeń MEN w zakresie edukacji wczesnoszkolnej;
 2. dr hab. Ewa Bochno (UZ w Zielonej Górze) – do zainicjowania współpracy KNP PAN ze studenckimi kołami naukowymi pedagogów;
 3. dr Radosław Nawrocki (UAM – Wydz. W Kaliszu) – do opiniowania aktów prawnych i polityki oświatowej organów władzy centralnej;
 4. dr Sławomir Pasikowski (Akademia Pomorska w Słupsku) – do ogólnokrajowych konsultacji w zakresie badań empirycznych w naukach o wychowaniu;
 5. dr Paweł Rudnicki (DSW we Wrocławiu) – do realizowania zadań związanych z ewaluacją polskich i zagranicznych grantów badawczych w naukach pedagogicznych;
 6. dr Agata Rzymełka-Frąckiewicz (UŚl w Katowicach) – do pracy w Sekcji Polityki Oświatowej KNP PAN;
 7. prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss (APS) do współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka oraz kierowania Zespołem Pedagogki Społecznej;
 8. dr Joanna Wierzejska (UMCS w Lublinie) – do zadań związanych z monitorowaniem reformy szkolnictwa zawodowego w Polsce;
 9. dr Piotr Zańko (Uniwersytet Warszawski) – do zadań związanych z diagnozą pedagogiki wobec kultury masowej i popularnej.:

W ramach Komitetu działają zespoły, komisje i sekcje zgodnie z § 6 ust. 5 uchwały Nr 28 Prezydium PAN z dnia 26 maja 2011 r.

W strukturze Komitetu powołano następujące sekcje, w skład których wchodzą jedynie członkowie Komitetu:

Sekcja
ds. nagród

patronatów

konkursów

Przewodniczący: Mirosław J. Szymański

Członkowie:

 1. Ryszard Bera
 2. Agnieszka Cybal-Michalska
 3. Agnieszka Gromkowska-Melosik
 4. Barbara Kromolicka
 5. Stefan Kwiatkowski
 6. x. Marian Nowak
 7. Wiesław Theiss
Sekcja
ds. czasopism
i wydawnictw

Przewodniczący: prof. Bogusław Śliwerski

Członkowie:

 1. Maria Czerepaniak-Walczak
 2. Maria Dudzikowa
 3. Wiesław Jamrożek
 4. Dorota Klus-Stańska
 5. Marek Konopczyński
 6. Mirosław Kowalski
 7. Henryka Kwiatkowska
 8. Roman Leppert
 9. Zbyszko Melosik  

Sekcja
ds. polityki oświatowej

Przewodniczący: prof. Marek Konopczyński

Członkowie:

 1. Dorota Klus-Stańska
 2. Amadeusz Krause
 3. Radosław Nawrocki
 4. Tadeusz Pilch
 5. Agata Rzymełka-Frąckiewicz
 6. Mirosław Sobecki
 7. Mirosław J. Szymański
 8. Bogusław Śliwerski 
 9. Marzenna Zaorska

Sekcja
ds. szkolnictwa wyższego

i parametryzacji osiągnięć naukowych:

Przewodniczący: Barbara Kromolicka

Członkowie:

 1. Ryszard Bera
 2. Krzysztof Jakubiak
 3. Wiesław Jamrożek
 4. Marek Konopczyński
 5. Amadeusz Krause
 6. Radosław Nawrocki
 7. Jerzy Nikitorowicz
Sekcja
rozwoju młodych naukowców

Przewodniczący: Maria Dudzikowa

Członkowie:

 1. Maria Czerepaniak - Walczak
 2. Zenon Gajdzica
 3. Roman Leppert
 4. Mirosław Sobecki
 5. Bogusław Śliwerski
 6. Joanna Wierzejska
 7. Ewa Bochno
Sekcja
ds. informacji

Przewodniczący: Mirosław Kowalski

Członkowie:

 1. Agnieszka Cybal-Michalska
 2. Agnieszka Gromkowska-Melosik
 3. Stefan Kwiatkowski
 4. Roman Leppert
 5. Zbyszko Melosik 
 6. Andrzej Radziewicz-Winnicki
 7. Bogusław Śliwerski
Sekcja ds.
wspierania doktorantów,
habilitantów i jednostek naukowych

Przewodniczący: Zbyszko Melosik 

Członkowie:

 1. Wiesław Ambrozik
 2. Agnieszka Gromkowska-Melosik
 3. Marek Konopczyński
 4. Barbara Kromolicka
 5. Władysława Szulakiewicz
 6. Mirosław J. Szymański
 7. Marzenna Zaorska

 

Przy Komitecie działaja zespoły zadaniowe  na prawach wspierania, a nie członkostwa, ktorymi kierują następujący przewodniczący - czlonkowie lub specjaliści KNP PAN:

 

 1. DORAŹNE ZESPOŁY ZADANIOWE PRZY KOMITECIE

  (przewodniczącymi są członkowie lub specjaliści KNP PAN)

   

  Członkowie zespołów nie są czlonkami Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Realizują zadania, które mają charakter diagnostyczno-ekspercki, naukowy i/lub oświatowy. Kończą swoje zadania wraz z upływem kadencji KNP PAN.  

  Zespół Dydaktyki Przewodniczący: Dorota Klus-Stańska
  Zespół Edukacji Elementarnej Przewodnicząca:  Józefa Bałachowicz  - specjalistka
  Zespół Historii Wychowania Przewodnicząca: Władysława Szulakiewicz
  Zespół Edukacji dla Bezpieczeństwa Przewodniczący: Ryszard Bera
  Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej Przewodniczący: x. Marian Nowak
  Zespół Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej Przewodniczący: Jerzy Nikitorowicz
  Zespół Pedagogiki Medialnej i Kultury Popularnej Przewodniczący: Zbyszko Melosik
  Zespół Pedagogiki Młodzieży Przewodniczący: Agnieszka Cybal-Michalska
  Zespół Pedagogiki Ogólnej Przewodniczący: Roman Leppert
  Zespół Pedagogiki Resocjalizacyjnej Przewodniczący: Wiesław Ambrozik
  Zespół Pedagogiki Pracy Przewodniczący: Stefan Kwiatkowski
  Zespół Pedagogiki Specjalnej Przewodniczący: Marzenna Zaorska
  Zespół Pedagogiki Społecznej Przewodniczący: Barbara Smolińska-Theiss
  Zespół Pedeutologii Przewodniczący: Henryka Kwiatkowska
  Zespół Samokształceniowy i Samopomocy Koleżeńskiej Doktorów Przewodniczący: Maria Dudzikowa
  Zespół ds. Współpracy ze Studenckimi Kołami Naukowymi Przewodniczący: dr hab. Ewa Bochno
  Zespół Teorii Wychowania Przewodniczący: Mirosław Kowalski