Posiedzenie Komitetu Nauk Pedagogicznych 

Polskiej Akademii Nauk

Poniedziałek, 20 – 21 października 2019, Lublin

Katolicki Uniwersytet Lubelski

20-950 Lublin, Al. Racławickie 14, Centrum Transferu Wiedzy (CTW) Aula 113

20 października - niedziela

do godz. 18.00 – przyjazd i zakwaterowanie w hotelu CAMPANILE (ul. Lubomelska 14)

godz. 19.00 Kolacja – Restauracja-Hotel Europa, ul. Krakowskie Przedmieście 29, Lublin

21 października - poniedziałek

Posiedzenie Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

godz. 10.00 – 14.00 

I część obrad

 1. Prof. Bogusław Śliwerski – przewodniczący KNP PAN: Sprawozdanie przewodniczącego KNP PAN z czteroletniej kadencji

- dyskusja

 1. Prof. Maria Czerepaniak-Walczak, Dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ: Sprawozdanie z XXXIII Letniej Szkoły Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej, Olsztyn – Łańsk 2019 oraz zaproszenie na XXXIV LSMP, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu

11.45 – 12.15 - przerwa kawowa

 1. Prof. Bogusław Śliwerski: Zmiany ustawowe dotyczące stopni i tytułu profesora

 1. Prof. Roman Leppert: Wybory do Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN – Informacja Przewodniczącego Komisji Wyborczej

godz. 14.00 – 15.00 obiad 

godz. 15.00 – 18.30 

II część obrad

 1. Ks. Prof. Marian  Nowak: Pedagodzy i pedagogika między dążeniem do uniwersalizmu

(wiedzy naukowej) a kształceniem zawodowym i specjalizacją wiedzy o wychowaniu w

aktualnej rzeczywistości akademickiej 

 1. Prof. Ryszard Bera: Raport Zespołu ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa
 2. Dr Sławomir Pasikowski: Struktura punktacji jako obraz nauki i jej dyscyplin. Wybrane rezultaty przeglądu wykazu punktowanych czasopism naukowych ogłoszonego 31 lipca 2019 r. przez MNiSW

- dyskusja 

16.30 – 17.00 - przerwa kawowa

17.00 – 18.30 – c.d. obrad 

 1. Sprawy różne

Dziekani i Dyrektorzy Instytutów pedagogicznych z głosem w dyskusji. Informacje podstawowe:

- miejsce obrad: Centrum Transferu Wiedzy (CTW) aula nr 103, Al. Racławickie 14;

- adres hotelu: Hotel Campanile w Lublinie, ul. Lubomelska 14. www.campanile-lublin.pl; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel.: + 48 81 531 84 00

- adres miejsca kolacji w dniu 20.X (niedziela): Restauracja-Hotel Europa, ul. Krakowskie Przedmieście 29, Lublin

Posiedzenie Komitetu Nauk Pedagogicznych 

Polskiej Akademii Nauk

Wtorek, 18 czerwca 2019

Pałac Kultury i Nauki

Plac Defilad 1, Warszawa

sala 2604, 26 piętro

godzina 11.00POLSKA SZKOŁA PO STRAJKU.

PERSPEKTYWY I DROGI WYJŚCIA  Z KRYZYSU

Prof. B. Śliwerski – przewodniczący KNP PAN: Wprowadzenie

Część naukowa: 

 1. Prof. Zbigniew Kwieciński: Polska szkoła po strajku. Perspektywy i drogi wyjścia z kryzysu

 1. Prof. Marek Konopczyński: Przyszłość polskiej szkoły. Społeczne oczekiwania interesariuszy wobec szkoły i systemu edukacji – wstępny raport z diagnozy Fundacji Kaleckiego  pod auspicjami KNP PAN

 1. Dr Piotr Zańko: Pedagogie patriotyzmu

Część statutowa: 

 1. Wybory do Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN – sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Wyborczej 

 1. Sprawy różne

Posiedzenie Komitetu Nauk Pedagogicznych 

Polskiej Akademii Nauk

Poniedziałek, 18 marca 2019

Pałac Kultury i Nauki

Plac Defilad 1, Warszawa

sala 2604, 26 piętro

 1. Prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska: uwagi dotyczące nowych standardów kształcenia nauczycieli oraz standardów dla pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 
 2. Dr Stefan T. Kwiatkowski - Kompetencje społeczno-emocjonalne kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji – wyniki badań 
 3. Stanowisko KNP PAN wobec fatalnej sytuacji płacowej w środowisku nauczycielskim i zapowiedziami strajków;
 4. Sprawy KNP PAN: 
  1.   Studia Pedagogiczne (anglojęzyczny periodyk) – Red. Honorowa Henryka Kwiatkowska; Red. Naczelna Wioleta Danilewicz
  2. Rocznik Pedagogiczny – Red. Naczelna Agnieszka Cybal-Michalska 
  3. Pedagogika. Nowa edycja podręcznika akademickiego PWN. 
  4. Nowa seria wydawnicza we współpracy z Wolters-Kluwer: Wykłady z… Red.
   Mirosław J. Szymański  
  5. Seria wydawnicza Kultura szkoły – Red. naczelni B. Śliwerski  i E. Bochno 
  6. Monografie autorskie „Oficyna Wydawnicza „Impuls” : 

- Inetta Nowosad, Kultura szkoły 

- K. Maliszewski, D. Stępkowski, B. Śliwerski, - Istota i sens wy-kształcenia 

 1. Letnia Szkoła Młodych Pedagogów KNP PAN – Olsztyn 9-13.09.2019 
  1. Dotacja 8 tys. zł . Odwołanie do dziekana. 
  2. Powołanie kierownika LSMP – propozycja prof. Maria Czerepaniak-Walczak 
  3. Przyszłoroczna LSMP – Uniwersytet Rzeszowski – jest wstępna akceptacja dziekana 
 2. Wybory do KNP PAN – wprowadzenie – prof. Roman Leppert – przewodniczący Komisji Wyborczej 
 3. Posiedzenie 17 czerwca 2019 r. Warszawa – Polityka oświatowa w świetle kolejnej fazy reformy (podwójny rocznik, zmiana ministra, nauczycielskie protesty , itp.) . 
 4. X Zjazd Pedagogiczny w Warszawie 18-20.09.2019 

Posiedzenie Komitetu Nauk Pedagogicznych 

Polskiej Akademii Nauk

Poniedziałek, 22 października 2018

Pałac Kultury i Nauki

Plac Defilad 1, Warszawa

sala 2513, 25 piętro

11.00 – 11.15 Otwarcie obrad  

11.15- 13.00 Problematyka praw dziecka w świetle działań Rzecznika Praw Dziecka oraz sytuacją związaną z wyborami na nową kadencję jego następcy. - Wprowadzenia  do dyskusji dokona Marek Michalak – wieńczący drugą swoją kadencję Rzecznik Praw Dziecka.13.00 – 13.15 przerwa

13.15 – 14.30 Pedagogika w nowych warunkach reformy szkolnictwa wyższego i konstytuującej ją ustawy oraz rozporządzeń MNiSW

14.30 – 15.00 Wolne wnioski – Komunikaty

Posiedzenie Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w dn. 26 lutego 2018 r.

Porządek obrad :

 1.       Informacja o ocenie parametrycznej komitetów naukowych 
 1.        Problem dwóch czasopism KNP PAN: Rocznik Pedagogiczny i Studia Pedagogiczne. Zmiany w redakcjach i polityki wydawniczej KNP PAN. 
 1. dr Sławomir Pasikowski – wstępna analiza kształcenia metodologicznego na kierunku pedagogika
 1. Problem jakości badań pedagogicznych i recenzji w awansach naukowych pedagogów oraz  osób z pogranicza - dyskusja 

- opinie z doświadczeń udziału w komisjach habilitacyjnych i postępowaniu na tytuł naukowy profesora

 1. dr Piotr Zańko -  prezentacja: Zastosowanie aplikacji komputerowej Atlas.ti. w analizie jakościowej wywiadów
 1. Sprawy różne

Relacja z dyskusji naukowej nt. Złe praktyki dotyczące recenzowania i opiniowania

 


To, że ponad 10 lat temu Prezydium Polskiej Akademii Nauk wydało "Zbiór Zasad: DOBRE OBYCZAJE W NAUCE", a sześć lat temu Zgromadzenie Ogólne PAN nadało temu nową wersję pt. "Kodeks Etyki Pracownika Naukowego" nie ma żadnego znaczenia dla dobrych praktyk w zakresie recenzowania i opiniowania zarówno maszynopisów rozpraw naukowych dla wydawnictw, jak i w postępowaniach o stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. W przypadku ubiegania się o tytuł naukowy profesora sytuacja w tym względzie jest jeszcze gorsza. 

Wszystko zaczyna się na etapie recenzji wydawniczej przygotowanej przez naukowca publikacji. Zbyt wysoka albo zbyt niska samoocena autora sprawia, że podejmuje on starania na rzecz wskazania takiego recenzenta, który nie podważy znakomitego samopoczucia lub nie skrytykuje autora zobowiązując go do mniejszych czy większych zmian w tekście. To jest jednak ten moment, w którym na recenzenta powołuje się osobę ŻYCZLIWĄ autorowi rozprawy, by zapewnić mu pozytywną konkluzję. 

Najważniejsze dla takich pisarzy jest to, żeby monografia naukowa w ogóle ujrzała światło dzienne, a potem to już się zobaczy. W końcu, jeśli recenzent wydawniczy napisze, że książka nadaje się do druku ukrywając przed czytelnikami istotne wady - braki, błędy rzeczowe, metodologiczne, strukturalne w układzie treści, źródłowe, interpretacyjne, analityczne itp. - to problem mają jedynie przyszli recenzenci w postępowaniu awansowym. To na nich spada odpowiedzialność i konieczność przeczytania złego dzieła jako rzekomo dobrego, skoro zostało opublikowane. 

Co ma zrobić recenzent, kiedy dowiaduje się z tzw. stopki redakcyjnej, kto był recenzentem wydawniczym, a jest świadom podstawowych i rażących błędów lub braków w rozprawie? Recenzje mogą być albo merytoryczne albo kolesiowskie. Opinie powinny być tylko i wyłącznie merytoryczne. Problem jednak pojawia się, kiedy ktoś takich nie chce napisać. 

Niektórzy odsyłają wówczas dokumentację i wycofują swój udział w postępowaniu habilitacyjnym czy na tytuł naukowy profesora. Inni piszą tzw. "kolesiowskie" recenzje, bowiem recenzent nie ma zamiaru dokonać rzetelnej analizy tekstu. Ba, niektórzy recenzenci w takiej sytuacji ukrywają nawet osobiste powiązania z autorem wadliwej rozprawy naukowej, byle tylko dać dowód swojego koleżeństwa czy lojalności pozytywnie napisaną recenzją. Monografia ukazuje się na rynku wydawniczym w akademickim środowisku, które już wcale nie musi czuć się zobowiązane do głoszenia postprawdy na jej temat. 

 

Komisja Do Spraw Etyki w Nauce przy PAN, której członkowie opublikowali "Kodeks Etyki Pracownika Naukowego" zupełnie pominęła ten etap wydawniczy rozpraw. Owszem, jest podrozdział 3.3. "Praktyki autorskie i wydawnicze", ale zupełnie pomija się tu recenzentów wydawniczych. Ci zaś mogą ukrywać niewygodne dla autora błędy czy rażące braki, które podważałyby naukową wartość publikacji. 

To zdumiewające, kiedy recenzent odkrywa w monografii plagiat, błędy w cytowaniu, przypisach, przekładzie, brak koniecznych źródeł, fabrykowanie wyników badań oraz fakt konfliktu interesów między autorem rozprawy a recenzentem wydawniczym lub brak kwalifikacji tego ostatniego do wykonania recenzji dla wydawnictwa. To w takich przypadkach recenzje są powierzchowne, streszczające treść publikacji, niedokładne, a sądy pozbawione uzasadnień. 

Jeżeli zatem dochodzi do wystawienia de facto fałszywej recenzji, bo niezgodnej z zawartością pracy, to mamy do czynienia z podwójnym naruszeniem rzetelności naukowej. Posiedzenie komisji habilitacyjnej powinno być wykorzystywane do tego, by wyjaśniać tego typu przypadki, najlepiej z udziałem habilitanta, by wyeliminować kolejny z możliwych etapów sformułowania błędnej opinii. 

Przewodniczący komisji habilitacyjnej nie jest od tego, by za jej członków rozstrzygać o nierzetelności ocen niektórych jej członków. Może sformułować taki pogląd i koniecznie go uzasadnić, ale w akademickiej pseudodemokracji, gdzie nie muszą ważyć kwestie merytoryczne i metodologiczne, ale subiektywne - kolesiostwo lub uprzedzenia czy nawet różnice w podejściu paradygmatycznym do badań, czynnikiem rozstrzygającym o poparciu czy odmowie nadania stopnia najczęściej rozstrzyga arytmetyka. 

W związku z tym, że do komisji habilitacyjnej powoływani są z rekomendacji Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułu samodzielni pracownicy naukowi, spoczywa na nich szczególna odpowiedzialność za ujawnianie wszelkiej nierzetelności, nieuczciwości w nauce habilitanta. Prędzej czy później fakty te zostaną ujawnione, ale konsekwencje poniesie zupełnie inny podmiot, kiedy w wyniku kontroli jednostka zostaje objęta sankcjami karnymi. Członkowie Centralnej Komisji mogą wykluczyć niektórych samodzielnych pracowników naukowych z powierzania im w przyszłości roli członków komisji habilitacyjnej czy recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. 

Nierzetelnymi są także te recenzje, które cechuje krytyka ad personam, często wyrażająca się ośmieszaniem autora, złośliwościami, naruszaniem jego godności lub odwołująca się do wątków biograficznych kandydata np. związanych z jego światopoglądem, pejoratywnie naznaczanym miejscem pracy lub preferencjami z życia prywatnego, a dalece wykraczających poza dokumentację i treść wniosku kandydata. 

Temu zagadnieniu poświęcone było posiedzenie Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w dn. 26 lutego 2018 r. Uczestniczący w obradach profesorowie zwracali w dyskusji uwagę na następujące kwestie:

 


- członkowie rad wydziałów mających uprawnienia do nadawaniu stopni naukowych powinni przedyskutować we własnym gronie, jakie kryteria są dla nich najważniejsze w ocenianiu osiągnięć naukowych doktorantów, habilitantów i/lub kandydatów do tytułu naukowego profesora; 

- jest duża grupa samodzielnych pracowników naukowych, która nie kieruje się naukowymi kryteriami, tylko stosuje subiektywne kryteria ocen lub jest jej obojętna rzetelność w postępowaniu o awans naukowy; rażące są praktyki uzgadniania konkluzji recenzji przez członków komisji habilitacyjnej czy recenzentów w postępowaniach na tytuł naukowy profesora; niedouczeni doktorzy habilitowani, którzy z sobie tylko wiadomych powodów uzyskali ów stopień naukowy, promują nieuków, często o jeszcze niższym od nich poziomie kwalifikacji; 

- zbyt dużo prac doktorskich prowadzi jeden profesor czy doktor habilitowany. Jednostkom z taką praktyką powinno się odbierać uprawnienia w zakresie nadawania stopni naukowych. Nie ma zbyt wiele wspólnego z wysokimi standardami naukowymi fakt, promowania przez promotora kilkunastu nawet doktorów rocznie. Taka "produkcja" źle świadczy o nim i jego podopiecznych; 

- Kto ma zapanować na jakością pisanych recenzji przez młodych doktorów habilitowanych, którzy sami dopiero co uzyskali samodzielność naukową, ale nie mają jeszcze doświadczenia w recenzowaniu czyjegoś dorobku naukowego? 

 

Młodzi członkowie - specjaliści Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN - zaprezentowali swoje wstępne badania i doświadczenia metodologiczne. Doktor Sławomir Pasikowski (Wydział Nauk o Wychowania UŁ) przedstawił członkom Komitetu swój wstępny raport z pierwszej części badań założonych funkcji kształcenia metodologicznego w szkołach wyższych na kierunkach pedagogika, psychologia i socjologia, natomiast dr Piotr Zańko (Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego) mówił o tym, jak istotne może być dla badań jakościowych zastosowanie aplikacji komputerowej Atlas.ti. w analizie jakościowej wywiadów. Teraz nie ma już szans na to, by członkowie KNP PAN godzili się w pracach komisji habilitacyjnych na potoczne analizy rzekomych badań jakościowych, które z nauką niewiele mają wspólnego. 

 

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski