OŚWIADCZENIE Prezydium Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk w sprawie poparcia Oświadczenia Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara po wydarzeniach 7 sierpnia b.r w Warszawie (9.08 2020 r.).

PDF

KNP PAN Oświadczenie w sprawie poparcia stanowiska RPO

 

Opinie Sekcji Pedeutologii KNP PAN na temat projektów rozporządzeń MEN wraz z pismem przewodnim (27.07.2020 r.)

 

Pismo przewodnie

PDF

1.KNP PAN pismo przewodnie do Stanowiska Sekcji Pedeutologii

KNP PAN SP - Opinia do dokumentu MEN w sprawie upoważnienia dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

PDF

2.1.KNP PAN SP Opinia do dokumentu MEN w sprawie upoważnienia dyr. ORPEG

2.2.KNP PAN SP Opinia do dokumentu MEN w sprawie upoważnienia dyr. ORPEG

 

 

 

 

 

KNP PAN SP - Opinia do dokumentu MEN w sprawie uzyskiwaniastopni awansu zawodowego przez nauczycieli szkół za granicą

PDF

3.1.KNP PAN SP Opinia w sprawie uzyskiwaniastopni awansu zawodowego

3.2.KNP PAN SP Opinia w sprawie uzyskiwaniastopni awansu zawodowego

3.3.KNP PAN SP Opinia w sprawie uzyskiwaniastopni awansu zawodowego

 

 

 

 

Opinia Sekcji Pedagogiki Pracy KNP PAN na temat dokumentu rządowego MEN "Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030" wraz z pismem przewodnim KNP PAN

 

PDF 

KNP PAN pismo przewodnie do Opinii Sekcji Pedagogiki Pracy

 

PDF

stanowisko 10082020130908

PDF

ATT00253

PDF

s1 20200602

 

s2 20200602