Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 2 kwietnia 2021 roku

 

Prof. dra hab. Wiesława Jamrożka

 

laur klepsydra

 

wybitnego historyka wychowania, wieloletniego (2001-2021) kierownika Zakładu Historii Wychowania, specjalisty z zakresu dziejów myśli i praktyki edukacyjnej XIX i XX wieku, ale także biografistyki historyczno-edukacyjnej, dziejów polskich kongresów i zjazdów pedagogicznych, nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń pedagogów, uczonego bardzo poważanego, autora licznych opracowań naukowych z obszaru dziejów wychowania, praktyki edukacyjnej a także dziejów instytucji pedagogicznych,

członka Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, prezesa, członka zarządu Towarzystwa Historii Edukacji, członka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, redaktora naczelnego Biuletynu Historii Wychowania,

wieloletniego zasłużonego pracownika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rektora Łużyckiej Szkoły Wyższej im. Jana Benedykta Solfy w Żarach, kierownika Katedry Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie, oraz Katedry Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacji Wydziału Humanistycznego Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie.

 

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,

Władze dziekańskie i społeczność Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 10 kwietnia br. o godz. 11.00 w Kościele parafii pw. Opatrzności Bożej w Poznaniu, ul. ks. Wacława Gieburowskiego 6 w Poznaniu i na pobliskim cmentarzu ul. Łowmiańskiego, 60-001 Poznań (cmentarz na Os. Bolesława Chrobrego). Zarówno we Mszy św., jak i Pogrzebie istnieje możliwość uczestniczenia on-line pod adresem: https://mementum.com.pl/transmisje-porzebow/ 

 

 

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 13 grudnia 2020 roku

 

Prof. dra hab. Andrzeja Janowskiego

 

 

wiceministra edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, wybitnego pedagoga, jednego z najwybitniejszych instruktorów harcerskich, nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń pedagogów, autora licznych opracowań naukowych z obszaru polityki edukacyjnej i teorii wychowania

wieloletniego zasłużonego pracownika
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 11 listopada 2020 roku

Prof. dra hab. Czesława Banacha

wybitnego pedagoga, kreatora współczesnej pedeutologii, specjalisty z zakresu edukacja nauczycieli oraz ich funkcjonowania w zawodzie,
polityki edukacyjnej oraz reformy szkolnictwa,
nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń pedagogów,
autora licznych opracowań naukowych z obszaru
kształtowania się planów edukacyjnych
i życiowych młodzieży oraz ich modyfikacji i rekonstrukcji,

wieloletniego członka Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Prognoz „Polska w XX wieku” i „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk,
Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego,

wieloletniego zasłużonego pracownika
Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie,
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
w Lublinie, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 26 listopada 2020 roku o godz. 11.40. w Kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

 

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 25 października 2020 roku

Prof. dra hab. Zdzisława Dąbrowskiego

wybitnego pedagoga, kreatora współczesnej pedagogiki opiekuńczej, nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń pedagogów, pedagogów opiekuńczych, autora licznych opracowań naukowych z obszaru pedagogiki opiekuńczej

wieloletniego zasłużonego pracownika
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

Z głebokim żalem powiadamiamy,

że w dniu 1 listopada 2020 roku odeszła od nas

Pani Profesor dr hab. Olga Czerniawska

 

wybitny andragog i gerontolog,

twórczyni łódzkiej szkoły andragogicznej i gerontologicznej,

w latach 1980–2000 kierownik Zakładu Oświaty Dorosłych Uniwersytetu Łódzkiego,

w latach 1993–2000 kierownik Katedry Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego,

emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Śp. profesor dr hab. Olga Czerniawska

była autorką wielu publikacji z zakresu andragogiki i gerontologii, organizatorką licznych konferencji naukowych,

inspiratorką międzynarodowej współpracy naukowej, uczoną przekraczającą zastane paradymaty badawcze.

Zostanie zapamiętana jako Osoba o wielkim sercu i otwartości na drugiego człowieka,

z zaangażowaniem i wrażliwością wspierajaca młodych badaczy w ich rozwoju naukowym, jako Osoba wierna wyznawanym wartościom.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 13 listopada o godz. 10.30. w kościele pw. św. Teresy od Dzieciatka Jezus i św. Jana Bosko

w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 1/3.

 

Wyrazy szczerego współczucia kierujemy pod adresem Rodziny,

Bliskich i Znajomych Zmarłej.
 

Członkowie Sekcji Gerontologia

Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk