Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 13 grudnia 2020 roku

 

Prof. dra hab. Andrzeja Janowskiego

 

 

wiceministra edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, wybitnego pedagoga, jednego z najwybitniejszych instruktorów harcerskich, nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń pedagogów, autora licznych opracowań naukowych z obszaru polityki edukacyjnej i teorii wychowania

wieloletniego zasłużonego pracownika
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 11 listopada 2020 roku

Prof. dra hab. Czesława Banacha

wybitnego pedagoga, kreatora współczesnej pedeutologii, specjalisty z zakresu edukacja nauczycieli oraz ich funkcjonowania w zawodzie,
polityki edukacyjnej oraz reformy szkolnictwa,
nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń pedagogów,
autora licznych opracowań naukowych z obszaru
kształtowania się planów edukacyjnych
i życiowych młodzieży oraz ich modyfikacji i rekonstrukcji,

wieloletniego członka Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Prognoz „Polska w XX wieku” i „Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk,
Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego,

wieloletniego zasłużonego pracownika
Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie,
Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji
w Lublinie, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 26 listopada 2020 roku o godz. 11.40. w Kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

 

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 25 października 2020 roku

Prof. dra hab. Zdzisława Dąbrowskiego

wybitnego pedagoga, kreatora współczesnej pedagogiki opiekuńczej, nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń pedagogów, pedagogów opiekuńczych, autora licznych opracowań naukowych z obszaru pedagogiki opiekuńczej

wieloletniego zasłużonego pracownika
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

Z głebokim żalem powiadamiamy,

że w dniu 1 listopada 2020 roku odeszła od nas

Pani Profesor dr hab. Olga Czerniawska

 

wybitny andragog i gerontolog,

twórczyni łódzkiej szkoły andragogicznej i gerontologicznej,

w latach 1980–2000 kierownik Zakładu Oświaty Dorosłych Uniwersytetu Łódzkiego,

w latach 1993–2000 kierownik Katedry Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego,

emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego.

 

Śp. profesor dr hab. Olga Czerniawska

była autorką wielu publikacji z zakresu andragogiki i gerontologii, organizatorką licznych konferencji naukowych,

inspiratorką międzynarodowej współpracy naukowej, uczoną przekraczającą zastane paradymaty badawcze.

Zostanie zapamiętana jako Osoba o wielkim sercu i otwartości na drugiego człowieka,

z zaangażowaniem i wrażliwością wspierajaca młodych badaczy w ich rozwoju naukowym, jako Osoba wierna wyznawanym wartościom.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 13 listopada o godz. 10.30. w kościele pw. św. Teresy od Dzieciatka Jezus i św. Jana Bosko

w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 1/3.

 

Wyrazy szczerego współczucia kierujemy pod adresem Rodziny,

Bliskich i Znajomych Zmarłej.
 

Członkowie Sekcji Gerontologia

Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

 

 

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 1 listopada 2020 roku

Prof. dr hab. Olgi Czerniawskiej

 

wybitnej humanistki, Twórczyni „Łódzkiej szkoły andragogicznej i gerontologicznej”,
niezwykle umiejętnie łączącej w swoim życiu i działalności naukowej rolę naukowca, eksperta, pedagoga,
działacza światowego, nauczyciela i społecznika, wieloletniego zasłużonego pracownika

Uniwersytetu Łódzkiego.

Rodzinie Zmarłego, Przyjaciołom i Współpracownikom
składamy wyrazy serdecznego współczucia
w imieniu środowiska pedagogów,
Członkinie i Członkowie
Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk