Stefan M Kwiatkowski

 

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii powierzył

w dniu 14 kwietnia 2021 r. 

prof. dr. hab. Stefanowi M. Kwiatkowskiemu 

funkcję

Przewodniczącego Zespołu Koordynacyjnego programu wieloletniego pn. "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy".

Jest to program ustanowiony uchwałą Nr 80/2019 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2019 r. W jego realizację zaangażowane są ośrodki naukowe z terenu całego kraju. Do zadań Zespołu Koordynacyjnego należy ocena procedur badawczych i uzyskanych wyników oraz formułowanie propozycji  ich praktycznego wykorzystania.

 

Gratulujemy i życzymy satysfakcji z pełnienia funkcji!

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Marek Konopczyński został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na kolejną, czteroletnią kadencję.

W Radzie Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

prof. Marek Konopczyński zasiada od 2008 roku. 

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym działającym przy Ministrze Sprawiedliwości, a powołanym przez Prezesa Rady Ministrów. W jej skład wchodzą reprezentanci wymiaru sprawiedliwości (sędzia, kurator, prokurator), a także przedstawiciele świata nauki, policji, służby więziennej, wybranych ministerstw oraz organizacji charytatywnych i stowarzyszeń.

Prof. dr hab. Marek Konopczyński jest również członkiem Rady Polityki Penitencjarnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości.

 

                

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że XIII Zjazd Delegatów PTP wybrał

 

Prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską

 

na Członkinię Prezydium Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego na kadencję 2020-2023.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

 

 

 

 

 

Z przyjemnością informujemy, że Jego Magnificencja Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki wręczył Medal 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego: prof. Zbigniewowi Kwiecińskiemu (Dziekan WSE UAM w latach: 1993-1999), prof. Wiesławowi Ambrozikowi (Dziekan WSE UAM w latach: 2002-2008), prof. Zbyszko Melosikowi (Dziekan WSE UAM w latach: 2008-2016) prof. Agnieszce Cybal-Michalskiej (Dziekan WSE UAM w latach 2016-2020 i wybranej na kadencję 2020-2024) oraz Paniom Prodziekan WSE w latach 2016-2020 i wybranych na kadencję 2020-2024: prof. Agnieszce Gromkowskiej-Melosik, prof. Magdalenie Piorunek, a także prof. Heliodorowi Muszyńskiemu (Dyrektorowi IP w latach: 1967–1985  oraz Przewodniczącemu KNP PAN w latach: 1984-1993). Serdecznie Państwu gratulujemy zaszczytnego wyróżnienia, które jest wyrazem uznania społeczności akademickiej dla zaangażowania na rzecz rozwoju Uniwersytetu Poznańskiego jak i duży sukces środowiska pedagogów.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

Miło nam poinformować, że prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski (wiceprzewodniczący KNP PAN), został powołany w skład:

  • Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół PolskichKRASP (kadencja 2020-2024)

        oraz

  • Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - MEN (kadencja 2020-2024).

        Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

mATT00135

Uprzejmie informujemy, że Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Robert Ciborowski po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału, która została wyrażona w tajnym głosowaniu, powołał Pana Prof. dr hab. Mirosława Sobeckiego do objęcia funkcji Dziekana Wydziału Nauk o Edukacji na kadencję 2020-2024.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

 

 

 

 

 

 

 

Foto1

Z przyjemnością informujemy, że JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego powołał prof. dra hab. Zenona Gajdzicę na Dziekana Wydziału Nauk Społecznych.

Panu Dziekanowi serdecznie gratulujemy, życzymy wielu sukcesów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotoUprzejmie informujemy, iż we wrześniu 2020 roku rozpoczęła się kadencja nowych władz rektorskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, którym będzie przewodził JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Cieszymy się, że do władz rektorskich powołana została na funkcję Prorektora do spraw Rozwoju Kadr Pani prof. dr hab. Ewa Jarosz. Serdecznie gratulujemy Pani Profesor wyboru na stanowisko prorektora, które jest wyrazem zaufania społeczności akademickiej dla prof. dr hab. Ewy Jarosz jak i duży sukces całego środowiska pedagogów.

Życzymy Pani Profesor wielu sukcesów.

 

 

 

 

foto

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 września 2020 roku Jej Magnificencja Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska powołała Panią Prof. dr hab. Agnieszkę Cybal-Michalską do objęcia funkcji Dziekana Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM na kadencję 2020-2024. Społeczność WSE UAM jednomyślnie poparła kandydaturę Pani Profesor do pełnienia tej zaszczytnej funkcji.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 29 06 2020 roku Rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza została Pani prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, która na stanowisko prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społecznym oraz Szkoły Dziedzinowej Nauk Społecznych zaproponowała prof. dr hab. Zbyszko Melosika z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, członka KNP PAN. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi wyboru na stanowisko prorektora, który jest wyrazem zaufania społeczności akademickiej dla prof. dr hab. Zbyszko Melosika, jak i duży sukces całego środowiska pedagogów.

IMG 2510b

fot. Monika Sidorowska

 

 

BS image25 czerwca 2020 roku prof. dr hab. Bogusław Śliwerski – Przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w latach 2011-2019 - otrzymał tytuł Doktora Honorowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktor honorowy wygłosił wykład pt: Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński – pedagogia odwagi i pozytywnego oporu wobec przemocy.

UCHWAŁA Nr 25/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr. hab. Bogusławowi Śliwerskiemu.

 

List gratulacyjny Przewodniczącej Komitetu Nauk Pedagogicznych
Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Agnieszki Cybal-Michalskiej