prof. dr hab. Dariusz Kubinowski – przewodniczący

prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz – z-ca przewodniczącego

dr Urszula Lewartowicz - sekretarz

dr Jarosław Chaciński

dr Alicja Delecka-Bury

prof. dr hab. Janusz Gajda

dr Jerzy Grzegorek

prof. dr hab. Krzysztof Szmidt

prof. dr hab. Urszula Szuścik

prof. dr hab. Irena Wojnar